Magija na Dunavu

Šta ćete videti?

  • Golubačku tvrđavu
  • Lepenski Vir
  • Etno kuću

Gоlubаčkо utvrđеnjе pоdignutо је nа strmim liticаmа stеnа оkо 4 km nizvоdnо оd istоimеnоg grаdа, nа dеsnој оbаli Dunаvа, nа sаmоm ulаsku u Đеrdаpsku klisuru.

Prelepa Golubačka tvrđava spominje se u nekoliko legendi. Prema jednoj, dobila je ime zahvaljujući vizantijskoj princezi Jeleni, koja je bila zatočena u kuli utvrđenja. Usamljenoj i tužnoj, Jeleni nije mogao da pomogne ni prelepi pogled na Dunav. Utehu su joj pružali samo golubovi, pa otuda i naziv Golubački grad.

Lepenski Vir je jedno od najvećih i najznačajnijih mezolitskih i neolitskih arheoloških nalazišta. Smešteno je na desnoj obali Dunava u Đerdapskoj klisuri. Ovaj lokalitet, koji je ime dobio po dunavskom viru, bio je sedište jedne od najvažnijih i najsloženijih kultura praistorije.

Imaćete priliku da uživate u jednoj  od jedinstvenih etno kuća koja je smeštena u samom srcu Đerdapske klisure. Naučite sve o tradiciji i kulturi đerdapske kuhinje, tajnama vlaškog hleba kao i nekadašnjeg đerdapskog kavijara.